Standard Svensk standard · SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna Europastandard anges förfarandet för klassificering av byggprodukter och byggnadsdelar som används som komponenter i serviceinstallationer i byggnader med avseende på brandmotstånd, med hjälp av data från brandprovningar som ligger inom det direkta tillämpningsområdet för den relevanta provningsmetoden. !Klassificering på grundval av utökad tillämpning av provningsresultat ingår också i denna Europastandard."
Produkter/delar för användning i ventilationssystem omfattar (med undantag av sådana som gäller ventilering av rök och värme):
⎯ brandbeständiga kanaler
⎯ brandspjäll.
Relevanta provningsmetoder som har utarbetats för dessa produkter/element finns förtecknade i avsnitt 2.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

Artikelnummer: STD-80011706

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Ersätter: SS-EN 13501-3:2005