Standard Svensk standard · SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem

Status: Gällande

Omfattning
I denna Europastandard anges förfarandet för klassificering av byggprodukter och byggnadsdelar som används som komponenter i serviceinstallationer i byggnader med avseende på brandmotstånd, med hjälp av data från brandprovningar som ligger inom det direkta tillämpningsområdet för den relevanta provningsmetoden. !Klassificering på grundval av utökad tillämpning av provningsresultat ingår också i denna Europastandard."
Produkter/delar för användning i ventilationssystem omfattar (med undantag av sådana som gäller ventilering av rök och värme):
⎯ brandbeständiga kanaler
⎯ brandspjäll.
Relevanta provningsmetoder som har utarbetats för dessa produkter/element finns förtecknade i avsnitt 2.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

Artikelnummer: STD-80011706

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Ersätter: SS-EN 13501-3:2005