Standard Swedish standard · SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I denna Europastandard anges förfarandet för klassificering av byggprodukter och byggnadsdelar som används som komponenter i serviceinstallationer i byggnader med avseende på brandmotstånd, med hjälp av data från brandprovningar som ligger inom det direkta tillämpningsområdet för den relevanta provningsmetoden. !Klassificering på grundval av utökad tillämpning av provningsresultat ingår också i denna Europastandard."
Produkter/delar för användning i ventilationssystem omfattar (med undantag av sådana som gäller ventilering av rök och värme):
⎯ brandbeständiga kanaler
⎯ brandspjäll.
Relevanta provningsmetoder som har utarbetats för dessa produkter/element finns förtecknade i avsnitt 2.

Subjects

Fire-resistance of building materials and elements (13.220.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80011706

Edition: 1

Approved: 9/14/2009

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Replaces: SS-EN 13501-3:2005