Standard Svensk standard · SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 3: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd för produkter för ventilationssystem

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the procedure for classification of the resistance to fire performance of construction products and building elements used as components of building service installations, using data from fire resistance tests which are within the direct field of application of the relevant test method. Classification on the basis of extended application of test results is also included in the scope of this European Standard.Products/elements for use in ventilation systems include (excluding smoke and heat exhaust ventilation): - fire resisting ducts; - fire dampers. Relevant test methods which have been prepared for these products/elements are listed in Clause 2.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers

Artikelnummer: STD-70709

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 13501-3:2005+A1:2009

Ersätter: SS-EN 13501-3:2005