Standard Svensk standard · SS-ISO 14934-2:2013

Brandteknisk provning - Kalibrering och användning av strålningsmätare - Del 2: Primära kalibreringsmetoder (ISO 14934-2:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14934-2:2013

Brandteknisk provning - Kalibrering och användning av strålningsmätare - Del 2: Primära kalibreringsmetoder (ISO 14934-2:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 14934-2:2013 describes three methods for calibration of total hemispherical radiometers and total heat flux meters that are exposed to a well-defined radiation from a radiant heat source. The equipment is designed to minimize influences due to convective heat transfer during calibration. It is important to note that when the instruments are used in practice they measure a combination of radiant and convective heat transfers. The latter will depend on the design of the heat flux meter, the orientation, local temperature and flow conditions, and on the temperature of the cooling water.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14934-2:2013

Brandteknisk provning - Kalibrering och användning av strålningsmätare - Del 2: Primära kalibreringsmetoder (ISO 14934-2:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire tests - Calibration and use of heat flux meters - Part 2: Primary calibration methods (ISO 14934-2:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-89653

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-04-10

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-ISO 14934-2:2006