Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 45545-1:2009

Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 1: Allmänna krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 45545-1:2013

Omfattning
CEN/TS 45545 specifies:
- measures on railway vehicles for fire protection;
- verification of these measures.

CEN/TS 45545 specifies prevention measures. The measures and requirements specified in CEN/TS 45545 are intended to protect passengers and staff in railway vehicles in the event of a fire on board. This protection of passenger and staff is essentially based on the ability of the rolling stock to allow for evacuation in safety, satisfying conditions (according to the objectives in Clause 4) in the frame of a guided transportation system which includes in particular vehicles, infrastructure and operation rules.

The present Technical Specification describes the measures to be taken in the design of the vehicles in the context of the infrastructure within which they operate.

It is not within the scope of CEN/TS 45545 to describe measures that ensure the preservation of the vehicles in the event of a fire.

This Technical Specification is valid for railway vehicles as defined in 3.1.

Freight transportation vehicles are not covered by CEN/TS 45545.

This part of CEN/TS 45545 covers:
- principal definitions;
- operation categories;
- design categories;
- fire safety objectives;
- general requirements for fire protection measures and their evaluation of conformity.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 1: General

Artikelnummer: STD-69353

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-09

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN 45545-1:2013