Standard Svensk standard · SS-EN 671-1

Brand och räddning - Släcksystem - Brandposter med formstabil slang

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 671-1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 671-1

Brand och räddning - Släcksystem - Brandposter med formstabil slang
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard anger konstruktions- och funktionskrav samt provningsmetoder för brandposter med formstabil slang installerade i byggander och andra anläggningar, permanent anslutna till vattenledning för användning av byggnadens/anläggningens innehavare eller personer som vistas där. Kraven kan också i allmänhet tillämpas för andra ändamål, t. ex brandposter för marint bruk eller placerade i aggressiva miljöer; i sådana fall kan dock särskilda tilläggskrav vara nödvändiga. Standarden kan tillämpas både i manuella och automatiska branposter installerade utan skåp eller i skåp. För att underlätta tillämpningen av typprovningar och överensstämmelse med standardens krav anges i bilaga A provningsschema och i bilagorna B, C, D, E, F ordningsföljden för provningarna. Bilaga G anger rekommendationer för vattenförsörjningens flöde, tryck och kapacitet. ANM - Tryckenheterna avser manometertryck och anges i megapascal. 1 MPa = 10 bar.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 671-1

Brand och räddning - Släcksystem - Brandposter med formstabil slang
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

Artikelnummer: STD-15880

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-01-05

Antal sidor: 41

Ersätter: SS 3298

Ersätts av: SS-EN 671-1