Standard Svensk standard · SS-EN 60512-27-100

Anslutningsdon för elektronikutrustning - Provning och mätning - Del 27-100: Provning av signalintegritet upp till 500 MHz för anslutningsdon i serien IEC 60603-7 - 27a t o m 27g

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 27-100: Signal integrity tests up to 500 MHz on IEC 60603-7 series connectors - Tests 27a to 27g

Artikelnummer: STD-3335384

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-14

Antal sidor: 66