Standard Svensk standard · SS-EN 15182-1:2007

Handhållna strålrör för bruk inom räddningstjänsten - Del 1: Allmänna krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15182-1:2007+A1:2009

Omfattning
This part of this European Standard applies to hand-held branchpipes. It deals with: - safety requirements; - performance requirements; - test methods; - classification and designation; - instructions for use and maintenance; - marking. This standard should be read in conjunction with parts 2, 3 or 4. This standard does not apply to branchpipes covered by EN 671, foam branchpipes, powder branchpipes, or branchpipes with a maximum working pressure above 40 bar.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-60002

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-22

Antal sidor: 31

Ersätts av: SS-EN 15182-1:2007+A1:2009