Standard Svensk standard · SS-EN 1948-3:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 3: Identifiering och kvantifiering av PCDD/PCDF

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1948-3:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 3: Identifiering och kvantifiering av PCDD/PCDF
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the identification and quantification procedures of the sampled PCDDs/PCDFs. It is an integral part of the complete measurement procedure. The use of the other two parts of this standard, EN 1948-1:2006 and EN 1948-2:2006, describing sampling and extraction and clean-up, respectively, is necessary for the determination of the PCDDs/PCDFs.
This European Standard has been designed to measure PCDD/PCDF concentrations at about 0,1 ng I-TEQ/m3 in stationary source em

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1948-3:2006

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs - Del 3: Identifiering och kvantifiering av PCDD/PCDF
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs

Artikelnummer: STD-44905

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-03-27

Antal sidor: 49

Finns även på: SS-EN 1948-3:2006

Ersätter: SS-EN 1948-3