Standard Svensk standard · SS-EN 14792:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOx) - Referensmetod - Kemiluminescens

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14792:2017 , SS-EN 14792:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14792:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOx) - Referensmetod - Kemiluminescens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the chemiluminescence method, including the sampling and the gas conditioning system, to determine the NO/NO2/NOx concentrations in flue gases emitted from ducts and stacks to atmosphere. This European Standard is the Standard Reference Method (SRM) for periodic monitoring and for calibration or control of Automatic Measuring Systems (AMS) permanently installed on a
stack, for regulatory or other purposes such as calibration. To be used as the SRM, the user shal

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14792:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen kväveoxider (NOx) - Referensmetod - Kemiluminescens
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) - Reference method - Chemiluminescence

Artikelnummer: STD-41473

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-24

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 14792:2005

Ersätts av: SS-EN 14792:2017 , SS-EN 14792:2017