Standard Svensk standard · SS 28427:2023

Luftkvalitet - Utsläpp från stationära källor - Bestämning av koncentrationen av kolväteföreningar i aerosolform i kanaler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28427:2023

Luftkvalitet - Utsläpp från stationära källor - Bestämning av koncentrationen av kolväteföreningar i aerosolform i kanaler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument beskriver mätprinciper, mätutrustning, provtagning och analysmetodik för bestämning
av halten kolväteföreningar i aerosolform i ventilationsluft från i första hand industriella
tillverkningsprocesser som genererar oljeemissioner.
Vidare specificerar dokumentet prestandakrav på mätutrustningen, dess handhavande och
mätförhållandena i anläggningen.
Detta dokument hanterar inte oljedimma i arbetsmiljö. Dokumentets metod kan inte användas för
bestämning av olika partikelstorlekar.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28427:2023

Luftkvalitet - Utsläpp från stationära källor - Bestämning av koncentrationen av kolväteföreningar i aerosolform i kanaler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Air quality - Stationary source emissions - Determination of the concentration of hydrocarbons as aerosols in ducts

Artikelnummer: STD-80045156

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-09-05

Antal sidor: 28

Ersätter: SS 28427