Standard Swedish standard · SS 28427:2023

Air quality - Stationary source emissions - Determination of the concentration of hydrocarbons as aerosols in ducts

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 28427:2023

Air quality - Stationary source emissions - Determination of the concentration of hydrocarbons as aerosols in ducts
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument beskriver mätprinciper, mätutrustning, provtagning och analysmetodik för bestämning
av halten kolväteföreningar i aerosolform i ventilationsluft från i första hand industriella
tillverkningsprocesser som genererar oljeemissioner.
Vidare specificerar dokumentet prestandakrav på mätutrustningen, dess handhavande och
mätförhållandena i anläggningen.
Detta dokument hanterar inte oljedimma i arbetsmiljö. Dokumentets metod kan inte användas för
bestämning av olika partikelstorlekar.

Subjects

Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 28427:2023

Air quality - Stationary source emissions - Determination of the concentration of hydrocarbons as aerosols in ducts
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80045156

Edition: 2

Approved: 9/5/2023

No of pages: 28

Replaces: SS 28427