Standard Swedish standard · SS-EN 14792:2017

Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14792:2017

Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM) baserad på kemiluminiscensprincipen för bestämning av kväveoxider (NOx) i rökgaser som släpps ut till atmosfären från kanaler och skorstenar. Den beskriver provtagnings- och gasberedningssystemet liksom analysatorn. Denna Europastandard specificerar de prestandaegenskaper som ska bestämmas och de prestandakrav som ska uppfyllas av portabla automatiska mätsystem (P-AMS) baserade på denna mätmetod. Den gäller för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftningsskäl eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. Denna Europastandard specificerar kriterier för att påvisa likvärdighet mellan en alternativ metod (AM) och SRM genom tillämpning av EN 14793:2017.Denna Europastandard har validerats under fälttester vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar, samt vid en erkänd testbädd. Den har validerats för provtagningsperioder på 30 min i koncentrationsintervallet 0 mg/m3 till 1 300 mg/m3 NOx för stora förbränningsanläggningar och 0 mg/m3 till 400 mg/m3 NOx för anläggningar för avfallsförbränning, enligt utsläppsgränsvärden (ELV) som fastställts i direktiv 2010/75/EU.Utsläppsgränsvärdena för NOx (NO + NO2) i EU-direktiv uttrycks i mg NO2/m3 i torr gas, vid en referenssyrehalt och vid referenstillstånd (273 K och 101,3 kPa).ANM Egenskaper för anläggningar, förutsättningarna vid fälttester och värdena på repeterbarhet och reproducerbarhet i fält ges i bilaga A.

Subjects

Air quality (13.040) Stationary source emissions (13.040.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 14792:2017

Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8024628

Edition: 2

Approved: 1/23/2017

No of pages: 60

Replaces: SS-EN 14792:2005 , SS-EN 14792:2005