Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-17:2009

Inomhusluft - Del 17: Detektion och räkning av mögelsporer - Odlingsbaserad metod (ISO 16000-17:2008, IDT)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-ISO 16000-17:2009/Cor1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-17:2009

Inomhusluft - Del 17: Detektion och räkning av mögelsporer - Odlingsbaserad metod (ISO 16000-17:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16000 specifies a method for the detection and enumeration of moulds by cultivation after sampling by impaction according to ISO 16000-18 or by filtration according to ISO 16000-16. It is also suitable for cultivation of moulds from material suspensions or from direct plating.

Ämnesområden

Omgivningsluft (13.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-17:2009

Inomhusluft - Del 17: Detektion och räkning av mögelsporer - Odlingsbaserad metod (ISO 16000-17:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel: Indoor air - Part 17: Detection and enumeration of moulds - Culture-based method (ISO 16000-17:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-68656

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-12

Antal sidor: 36