Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16000-32:2014

Inomhusluft - Del 32: Undersökningar av byggnader avseende föroreningar (ISO 16000-32:2014)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16000-32:2014

Inomhusluft - Del 32: Undersökningar av byggnader avseende föroreningar (ISO 16000-32:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements for investigating buildings for the presence of pollutants or other harmful factors, subsequent sampling of suspect areas and determining the quantity and type of pollutant. The results of the investigations provide the basis for assessing the building with regard to utilisation, remediation or demolition. An assessment with regard to utilisation may include hygiene and comfort parameters (e.g. for "Building Passports").

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Omgivningsluft (13.040.20) Arbetsplatsluft (13.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16000-32:2014

Inomhusluft - Del 32: Undersökningar av byggnader avseende föroreningar (ISO 16000-32:2014)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel: Indoor air - Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants (ISO 16000-32:2014)

Artikelnummer: STD-102482

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-07-24

Antal sidor: 32