Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-17:2009/Cor1:2009

Inomhusluft - Del 17: Detektion och räkning av mögelsporer - Odlingsbaserad metod (ISO 16000-17:2008/Cor1:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-17:2009/Cor1:2009

Inomhusluft - Del 17: Detektion och räkning av mögelsporer - Odlingsbaserad metod (ISO 16000-17:2008/Cor1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Omgivningsluft (13.040.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-17:2009/Cor1:2009

Inomhusluft - Del 17: Detektion och räkning av mögelsporer - Odlingsbaserad metod (ISO 16000-17:2008/Cor1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel: Indoor air - Part 17: Detection and enumeration of moulds - Culture-based method (ISO 16000-17:2008/Cor1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-71939

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-12-07

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-ISO 16000-17:2009