Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14644-2

Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 2: Provning och övervakning för verifiering av fortsatt överensstämmelse med ISO 14644-1 (ISO 14644-2:2000)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14644-2:2016

Omfattning
This part of ISO 14644 specifies requirements for periodic testing of a cleanroom or clean zone to prove its continued compliance with ISO 14644-1 for the designated classification of airborne particulate cleanliness. These requirements invoke the test described in ISO 14644-1 for classification of a cleanroom or clean zone. Additional tests are also specified, to be carried out in accordance with the requirements of this part of ISO 14644. Optional tests, to be applied at the user’s discretion, are also identified. This part of ISO 14644 also specifies requirements for monitoring of a cleanroom or clean zone (hereafter referred to as an installation) to provide evidence of its continued compliance with ISO 14644-1 for the designated classification of airborne particulate cleanliness.

Ämnesområden

Arbetsplatsluft (13.040.30) Rena rum och rena zoner (13.040.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1 (ISO 14644-2:2000)

Artikelnummer: STD-28759

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-06

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 14644-2:2016