Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17621:2015

Arbetsplatsluft - Mätsystem för korttidsmätningar med detektorrör - Krav och provningsmetoder (ISO 17621:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods under prescribed laboratory conditions for length-of-stain detector tubes and their associated pump (detector tube measurement system) used for short-term measurements of the concentration of specified chemical agents in workplace air.

Ämnesområden

Luftkvalitet (13.040) Arbetsplatsluft (13.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Arbetsplatsluft, SIS/TK 423/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8016446

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-04

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 1231