Standard Svensk standard · SS-EN 14031

Arbetsplatsluft - Bestämning av luftburna endotoxiner

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard tillhandahåller riktlinjer för bedömning av exponeringen i arbetsmiljön för luftburna bakteriella endotoxiner. Standarden beskriver metoder för provtagning, transport och lagring av prover samt för bestämning av endotoxiner.

Ämnesområden

Arbetsplatsluft (13.040.30)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Arbetsplatsluft, SIS/TK 423/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-33872

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-28

Antal sidor: 15