Standard Svensk standard · SS-EN 14031

Arbetsplatsluft - Bestämning av luftburna endotoxiner

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14031:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14031

Arbetsplatsluft - Bestämning av luftburna endotoxiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard tillhandahåller riktlinjer för bedömning av exponeringen i arbetsmiljön för luftburna bakteriella endotoxiner. Standarden beskriver metoder för provtagning, transport och lagring av prover samt för bestämning av endotoxiner.

Ämnesområden

Arbetsplatsluft (13.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14031

Arbetsplatsluft - Bestämning av luftburna endotoxiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Arbetsplatsluft, SIS/TK 423/AG 03

Internationell titel: Workplace atmospheres - Determination of airborne endotoxins

Artikelnummer: STD-33872

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-28

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-EN 14031:2021