Standard Swedish standard · SS-EN 14031

Workplace atmospheres - Determination of airborne endotoxins

Status: Valid

Scope
Denna europastandard tillhandahåller riktlinjer för bedömning av exponeringen i arbetsmiljön för luftburna bakteriella endotoxiner. Standarden beskriver metoder för provtagning, transport och lagring av prover samt för bestämning av endotoxiner.

Subjects

Workplace atmospheres (13.040.30)


Product information

Language: Swedish English

Written by: Arbetsplatsluft, SIS/TK 423/AG 03

International title:

Article no: STD-33872

Edition: 1

Approved: 3/28/2003

No of pages: 15