Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-4:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 4: Utvinning av humusämnen från fasta prover (ISO 12782-4:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-4:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 4: Utvinning av humusämnen från fasta prover (ISO 12782-4:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 12782-4:2012 specifies a procedure to determine the concentration of humic substances in soil or other materials. Other materials also include waste. The content of humic substances can be used as input in geochemical models.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-4:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 4: Utvinning av humusämnen från fasta prover (ISO 12782-4:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 4: Extraction of humic substances from solid samples (ISO 12782-4:2012)

Artikelnummer: STD-86611

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 40