Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-202:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 202: Preliminära undersökningar (ISO 18400-202:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-202:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 202: Preliminära undersökningar (ISO 18400-202:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance on the design and execution of preliminary investigations comprising desk studies and site reconnaissance, and where appropriate, preliminary risk assessment. It is applicable whenever sampling exercises or investigations are to be carried out to determine soil quality.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18400-202:2021

Markundersökningar - Provtagning - Del 202: Preliminära undersökningar (ISO 18400-202:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Sampling - Part 202: Preliminary investigations (ISO 18400-202:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80028727

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-04-20

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-ISO 10381-4