Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22892:2011

Markundersökningar - Vägledning för identifikation av målkomponenter med gaskromatografi och masspektrometri (ISO 22892:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22892:2011

Markundersökningar - Vägledning för identifikation av målkomponenter med gaskromatografi och masspektrometri (ISO 22892:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives criteria for gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS) identification of target compounds in soil samples. This International Standard is intended for use with standards developed for the determination of specific compounds. The identification criteria are based on the comparison of retention times followed by interpretation of the electron ionization mass spectra, or if necessary, additional mass spectrometric techniques and other relevant factors. NOTE This International Standard is also applicable for other environmental samples.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22892:2011

Markundersökningar - Vägledning för identifikation av målkomponenter med gaskromatografi och masspektrometri (ISO 22892:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Guidelines for the identification of target compounds by gas chromatography and mass spectrometry (ISO 22892:2006)

Artikelnummer: STD-80882

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 22892:2006