Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22892:2011

Markundersökningar - Vägledning för identifikation av målkomponenter med gaskromatografi och masspektrometri (ISO 22892:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives criteria for gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS) identification of target compounds in soil samples. This International Standard is intended for use with standards developed for the determination of specific compounds. The identification criteria are based on the comparison of retention times followed by interpretation of the electron ionization mass spectra, or if necessary, additional mass spectrometric techniques and other relevant factors.

NOTE This International Standard is also applicable for other environmental samples.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80882

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 22892:2006