Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10693:2014

Markundersökningar - Bestämning av karbonathalt - Volymetriska metoder (ISO 10693:1995)

Status: Gällande

Omfattning
Specifies a method for the determination of carbonate content in soil samples. Applicable to all types of air-dried soil samples.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05) Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of carbonate content - Volumetric method (ISO 10693:1995)

Artikelnummer: STD-101573

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-30

Antal sidor: 20