Standard Svensk standard · SS-ISO 15178

Markundersökningar - Totalbestämning av svavel genom torrförbränning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15178

Markundersökningar - Totalbestämning av svavel genom torrförbränning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Varning – Arbete enligt denna internationella standard kan medföra kontakt med farliga ämnen, arbetsmoment eller utrustning. Standarden är inte avsedd att behandla alla de säkerhetsproblem som arbetet kan medföra. Det åligger varje användare av standarden att beakta och upprätta tillämpliga hälso- och säkerhetsrutiner och att bestämma hur aktuella säkerhetsföreskrifter skall tillämpas. Denna internationella standard beskriver en metod för att genom torrförbränning bestämma den totala mängden svavel i jordprover. Den kan tillämpas på alla typer av lufttorkade prover. ANMÄRKNING Metoder baserade på förbränning vid hög temperatur ger inte alltid den totala mängden svavel utan enbart den mängd svavel som kan förbrännas. När det gäller jordar är dock skillnaden i regel försumbar.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15178

Markundersökningar - Totalbestämning av svavel genom torrförbränning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of total sulfur by dry combustion

Artikelnummer: STD-32638

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-28

Antal sidor: 9