Standard Svensk standard · SS-ISO 15009

Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av halten flyktiga aromatiska kolväten, naftalen och flyktiga halogenerade kolväten - "Purge-and-trap"-metod med termisk desorption

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15009:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15009

Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av halten flyktiga aromatiska kolväten, naftalen och flyktiga halogenerade kolväten - "Purge-and-trap"-metod med termisk desorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for quantitative gas-chromatographic determination of volatile hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons in soil. This International Standard is applicable to all types of soil. Under the conditions specified in this International Standard, the following limits of determinations apply (expressed on basis of dry matter): -- volatile hydrocarbons and naphthalene: 0,1 mg/kg; -- volatile halogenated hydrocarbons: 0,01 mg/kg. The lower limit of determination is dependent on the equipment used and the quality of the methanol grade used for the extraction of the soil sample.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15009

Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av halten flyktiga aromatiska kolväten, naftalen och flyktiga halogenerade kolväten - "Purge-and-trap"-metod med termisk desorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge-and-trap method with thermal desorption

Artikelnummer: STD-34677

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-17

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN ISO 15009:2013