Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15009:2013

Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av halten flyktiga aromatiska kolväten, naftalen och flyktiga halogenerade kolväten - "Purge-and-trap"-metod med termisk desorption (ISO 15009:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15009:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15009:2013

Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av halten flyktiga aromatiska kolväten, naftalen och flyktiga halogenerade kolväten - "Purge-and-trap"-metod med termisk desorption (ISO 15009:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International standard specifies a method for quantitative gas-chromatographic determination of volatile hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons in soil. This International standard is applicable to all types of soil. NOTE In the case of unsaturated peaty soils, absorption of the extraction solution may occur. The lower limit of determination is dependent on the equipment used and the quality of the methanol grade used for the extraction of the soil sample. Under the conditions specified in this International Standard the following limits of determinations apply (expressed on basis of dry matter): Typical limit of determination when using GC-FID: Volatile aromatic hydrocarbons: 0,1 mg/kg Typical limit of determination when using GC-ECD: Volatile halogenated hydrocarbons: 0,01 mg/kg. Lower limits of determination for some compounds can be achieved by using mass spectrometry (MS) with selected ion detection.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15009:2013

Markundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av halten flyktiga aromatiska kolväten, naftalen och flyktiga halogenerade kolväten - "Purge-and-trap"-metod med termisk desorption (ISO 15009:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge-and-trap method with thermal desorption (ISO 15009:2012)

Artikelnummer: STD-89740

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-14

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 15009

Ersätts av: SS-EN ISO 15009:2016