Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11260:2011

Markundersökningar - Bestämning av effektiva katjonbyteskapaciteten och basmättnadsgraden med användning av bariumkloridlösning (ISO 11260:1994+Cor 1:1996)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11260:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11260:2011

Markundersökningar - Bestämning av effektiva katjonbyteskapaciteten och basmättnadsgraden med användning av bariumkloridlösning (ISO 11260:1994+Cor 1:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the cation exchange capacity (CEC) at the pH of the soil and of the determination of the content of exchangeable sodium, potassium, Calcium and magnesium in soil. This International Standard is applicable to all types of air-dried soil samples; pretreatment according to ISO 11464 is recommended. NOTES 1 The method described suffers from interference from Calcium as calcite or gypsum in the Sample. Also, the pres- ence of any soluble salts gives values for the exchangeable cations that are higher than the actual exchangeable amounts 131, 141.2 Measurement of the specific electrical conductivity of the soil samples according to ISO 11265 will indicate if the soil samples are affected by salt.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11260:2011

Markundersökningar - Bestämning av effektiva katjonbyteskapaciteten och basmättnadsgraden med användning av bariumkloridlösning (ISO 11260:1994+Cor 1:1996)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution (ISO 11260:1994+Cor 1:1996)

Artikelnummer: STD-80848

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 11260

Ersätts av: SS-EN ISO 11260:2018