Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11260:2018

Markundersökningar - Bestämning av effektiva katjonbyteskapaciteten och basmättnadsgraden med användning av bariumkloridlösning (ISO 11260:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for the determination of the cation exchange capacity (CEC) at the pH of the soil and for the determination of the content of exchangeable sodium, potassium, calcium and magnesium in soil. This document is applicable to all types of air-dried soil samples. ISO 11464 can be used for pre-treatment.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution (ISO 11260:2018)

Artikelnummer: STD-80004212

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-05-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 11260:2011