Standard Svensk standard · SS 28311:2017

Markundersökningar - Bestämning av spårmetaller i jord genom extraktion med salpetersyra

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28311:2017

Markundersökningar - Bestämning av spårmetaller i jord genom extraktion med salpetersyra
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar krav för och beskriver uppslutning av jord med 7 mol/l salpetersyra för bestämning av låga halter av spårmetaller. Den beskriver uppslutning med autoklav alternativt med mikrovågsugn.Denna standard ger vägledning för slutbestämning av elementen genom hänvisning till följande metoder: atomabsorptionsspektrofotometri i flamma,flamlös atomabsorptionsspektrofotometri, induktivt kopplat plasma atomemissionspektroskopi (ICP-AES) eller optisk emissionsspektrometri (ICP-OES) induktivt kopplat plasma masspektrometri (ICP-MS). ANM: Valet av metod beror på aktuellt element och koncentration. För vidare information se avsnitt 8 och litteraturförteckning.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28311:2017

Markundersökningar - Bestämning av spårmetaller i jord genom extraktion med salpetersyra
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil analysis – Determination of trace elements in soil by extraction with nitric acid

Artikelnummer: STD-8025632

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-23

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 28311