Standard Swedish standard · SS 28311:2017

Soil analysis – Determination of trace elements in soil by extraction with nitric acid

Status: Valid

Scope
Denna standard specificerar krav för och beskriver uppslutning av jord med 7 mol/l salpetersyra för bestämning av låga halter av spårmetaller. Den beskriver uppslutning med autoklav alternativt med mikrovågsugn.
Denna standard ger vägledning för slutbestämning av elementen genom hänvisning till följande metoder:
atomabsorptionsspektrofotometri i flamma,
flamlös atomabsorptionsspektrofotometri,
induktivt kopplat plasma atomemissionspektroskopi (ICP-AES) eller optisk emissionsspektrometri (ICP-OES)
induktivt kopplat plasma masspektrometri (ICP-MS).
ANM: Valet av metod beror på aktuellt element och koncentration. För vidare information se avsnitt 8 och litteraturförteckning.

Subjects

Chemical characteristics of soils (13.080.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8025632

Edition: 2

Approved: 3/23/2017

No of pages: 16

Replaces: SS 28311