Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15192:2021

Karaktärisering av mark och avfall - Bestämning av krom (VI) i fast material genom alkalisk uppslutning och jonkromatografi med spektrofotometrisk detektion (ISO 15192:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15192:2021

Karaktärisering av mark och avfall - Bestämning av krom (VI) i fast material genom alkalisk uppslutning och jonkromatografi med spektrofotometrisk detektion (ISO 15192:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the determination of Cr(VI) in solid waste material and soil by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection. This method can be used to determine Cr(VI)-mass fractions in solids higher than 0,1 mg/kg.
NOTE In case of reducing or oxidising waste matrix no valid Cr(VI) content can be reported.

Ämnesområden

Fast avfall (13.030.10) Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15192:2021

Karaktärisering av mark och avfall - Bestämning av krom (VI) i fast material genom alkalisk uppslutning och jonkromatografi med spektrofotometrisk detektion (ISO 15192:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil and waste - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection (ISO 15192:2021)

Artikelnummer: STD-80030254

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-07-12

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 15192:2006