Standard Svensk standard · SS-EN 15192:2006

Characterisation of waste and soil - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection

Status: Gällande

Ämnesområden

Fast avfall (13.030.10) Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterisation of waste and soil - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection

Artikelnummer: STD-56742

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-17

Antal sidor: 29