Standard Svensk standard · SS-EN 15936:2022

Jord, avfall, behandlat bioavfall och slam - Bestämning av totalt organiskt kol (TOC) med torrförbränning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15936:2022

Jord, avfall, behandlat bioavfall och slam - Bestämning av totalt organiskt kol (TOC) med torrförbränning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies two methods for the determination of total organic carbon (TOC) in sludge, treated biowaste, soil and waste samples containing more than 0,1 % carbon in relation to the dry mass (dm).
NOTE This method can also be applied to other environmental solid matrices, provided the user has verified the applicability.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01) Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15936:2022

Jord, avfall, behandlat bioavfall och slam - Bestämning av totalt organiskt kol (TOC) med torrförbränning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil, waste, treated biowaste and sludge - Determination of total organic carbon (TOC) by dry combustion

Artikelnummer: STD-80033946

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-03-01

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 15936:2012