Standard Svensk standard · SS-ISO 17312:2006

Markundersökningar - Bestämning av hydralisk konduktivitet hos mättade porösa material genom användning av en permeameter (ISO 17312:2005, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17312:2006

Markundersökningar - Bestämning av hydralisk konduktivitet hos mättade porösa material genom användning av en permeameter (ISO 17312:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17312:2006

Markundersökningar - Bestämning av hydralisk konduktivitet hos mättade porösa material genom användning av en permeameter (ISO 17312:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of hydraulic conductivity of saturated porous materials using a rigid-wall permeameter (ISO 17312:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-46912

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 15