Standard Svensk standard · SS-ISO 17312:2006

Markundersökningar - Bestämning av hydralisk konduktivitet hos mättade porösa material genom användning av en permeameter (ISO 17312:2005, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of hydraulic conductivity of saturated porous materials using a rigid-wall permeameter (ISO 17312:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-46912

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 15