Standard Svensk standard · SS-ISO 15709

Markundersökningar - Markvatten och den omättade zonen - Definitioner, symboler och teori

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives a simplified theory of the physics of soil water in the unsaturated zone and defines a set of terms, quantities, units and symbols used in the field of soil physics investigation of the unsaturated zone. This International Standard is applicable only to standards on soil physical investigations of the unsaturated zone (including swelling soils) elaborated within ISO/TC 190. This International Standard specifically excludes macropore flow.

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Soil water and the unsaturated zone - Definitions, symbols and theory

Artikelnummer: STD-34679

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-17

Antal sidor: 16