Standard Svensk standard · SS-ISO 10573

Markundersökningar - Bestämning av vattenhalt i den omättade zonen - Metod med neutronsond

Status: Gällande

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of water content in unsaturated zone - Neutron depth probe method

Artikelnummer: STD-18630

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-06-14

Antal sidor: 16