Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11461:2014

Markundersökningar - Bestämning av vatteninnehåll i mark med användning av jordborrsfoder - Gravimetrisk metod (ISO 11461:2001)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11461:2014

Markundersökningar - Bestämning av vatteninnehåll i mark med användning av jordborrsfoder - Gravimetrisk metod (ISO 11461:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the gravimetric determination of soil water content as a volume fraction. The method is applicable to all types of non-swelling or non-shrinking soils where coring sleeves can be used for sampling. It is not applicable to soils where stones, tough roots or other factors prevent collection of soil cores. It is used as a reference method (e.g. the calibration of indirect methods for determination of water content). NOTE The determination of water content as a mass fraction is described in ISO 11465.

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11461:2014

Markundersökningar - Bestämning av vatteninnehåll i mark med användning av jordborrsfoder - Gravimetrisk metod (ISO 11461:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of soil water content as a volume fraction using coring sleeves - Gravimetric method (ISO 11461:2001)

Artikelnummer: STD-101572

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-30

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 11461