Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15175:2019

Markundersökningar - Karaktärisering av förorenad jord med avseende på grundvattenskydd (ISO 15175:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document provides guidance on the principles behind, and main methods for, the evaluation of sites, soils and soil materials in relation to their role as a source of contamination of groundwater and their function in retaining, releasing and transforming contaminants. It is focused on contaminated land management identifying and listing relevant monitoring strategies, methods for sampling, soil processes and analytical methods.

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Characterization of contaminated soil related to groundwater protection (ISO 15175:2018)

Artikelnummer: STD-80009145

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 15175:2011