Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15175:2019

Markundersökningar - Karaktärisering av förorenad jord med avseende på grundvattenskydd (ISO 15175:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15175:2019

Markundersökningar - Karaktärisering av förorenad jord med avseende på grundvattenskydd (ISO 15175:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance on the principles behind, and main methods for, the evaluation of sites, soils and soil materials in relation to their role as a source of contamination of groundwater and their function in retaining, releasing and transforming contaminants. It is focused on contaminated land management identifying and listing relevant monitoring strategies, methods for sampling, soil processes and analytical methods.

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15175:2019

Markundersökningar - Karaktärisering av förorenad jord med avseende på grundvattenskydd (ISO 15175:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Characterization of contaminated soil related to groundwater protection (ISO 15175:2018)

Artikelnummer: STD-80009145

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 15175:2011