Standard Svensk standard · SS-ISO 15685:2013

Markundersökningar - Bestämning av potentiell nitrifikation och nitrifikationshämning - Snabb-test genom ammoniumoxidation (ISO 15685:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15685:2013

Markundersökningar - Bestämning av potentiell nitrifikation och nitrifikationshämning - Snabb-test genom ammoniumoxidation (ISO 15685:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifes a rapid method for the determination of the potential rate of ammonium oxidation and inhibition of nitrifcation in soils. This method is suitable for all soils containing a population of nitrifying microorganisms. It can be used as a rapid screening test for monitoring soil quality and quality of wastes, and is suitable for testing the effects of cultivation methods, chemical substances [except volatiles, i.e. H > 1 (Henry’s constant)], extracts of biosolids and pollution in soils.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15685:2013

Markundersökningar - Bestämning av potentiell nitrifikation och nitrifikationshämning - Snabb-test genom ammoniumoxidation (ISO 15685:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of potential nitrification and inhibition of nitrification - Rapid test by ammonium oxidation (ISO 15685:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-99507

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-09-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 15685:2004