Standard Svensk standard · SS-ISO 15685:2004

Markundersökningar - Bestämning av potentiell nitrifikation och nitrifikationshämning - Snabbtest genom ammoniumoxidation (ISO 15685:2004, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 15685:2013

Omfattning
This International Standard specifies a rapid method for the determination of the potential rate of ammonium oxidation and inhibition of nitrification in soils. This method is suitable for all soils containing a population of nitrifying microorganisms. It can be used as a rapid screening test for monitoring soil quality and quality of wastes, and is suitable for testing the effects of cultivation methods, chemical substances and pollution in soils.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-38031

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-26

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-ISO 15685:2013