Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14240-1:2011

Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 1: Substratinducerad respirationsmetod (ISO 14240-1:1997)

Status: Gällande

Köp denna standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 575 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 575 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 920 SEK
Normalpris: 1 150 SEK
Du sparar: 230 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14240 specifies a method for estimating the active aerobic, heterotrophic microbial biomass in aerated agricultural and mineral soils.

Determination of the effects of chemicals on biomass is outside the scope of this part of ISO 14240.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 1: Substrate-induced respiration method (ISO 14240-1:1997)

Artikelnummer: STD-80857

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 14240-1