Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14240-1:2011

Markundersökningar - Bestämning av markens mikrobiella biomassa - Del 1: Substratinducerad respirationsmetod (ISO 14240-1:1997)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14240 specifies a method for estimating the active aerobic, heterotrophic microbial biomass in aerated agricultural and mineral soils.

Determination of the effects of chemicals on biomass is outside the scope of this part of ISO 14240.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 1: Substrate-induced respiration method (ISO 14240-1:1997)

Artikelnummer: STD-80857

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 14240-1