Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11269-2:2013

Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 2: Effekter av kontaminerade jordar på högre växters grobarhet och tidig tillväxt (ISO 11269-2:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11269-2:2013

Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 2: Effekter av kontaminerade jordar på högre växters grobarhet och tidig tillväxt (ISO 11269-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11269 describes a method to assess the quality of an unknown soil and the soil habitat function by determining the emergence and early growth response of at least two terrestrial plant species compared to reference or standard control soils. It is applicable to soils of unknown quality e.g. from contaminated sites, amended soils or soils after remediation.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11269-2:2013

Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 2: Effekter av kontaminerade jordar på högre växters grobarhet och tidig tillväxt (ISO 11269-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Part 2: Effects of contaminated soil on the emergence and early growth of higher plants (ISO 11269-2:2012)

Artikelnummer: STD-89080

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-02-25

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 11269-2:2007