Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11269-2:2013

Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 2: Effekter av kontaminerade jordar på högre växters grobarhet och tidig tillväxt (ISO 11269-2:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 11269 describes a method to assess the quality of an unknown soil and the soil habitat function by determining the emergence and early growth response of at least two terrestrial plant species compared to reference or standard control soils. It is applicable to soils of unknown quality e.g. from contaminated sites, amended soils or soils after remediation.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Part 2: Effects of contaminated soil on the emergence and early growth of higher plants (ISO 11269-2:2012)

Artikelnummer: STD-89080

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-02-25

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 11269-2:2007