Standard Svensk standard · SS-ISO 22190:2020

Markundersökningar - Användning av extrakt för bedömning av biotillgängligheten av spårämnen i marken (ISO 22190:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22190:2020

Markundersökningar - Användning av extrakt för bedömning av biotillgängligheten av spårämnen i marken (ISO 22190:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance on the use of chemical methods establishing the bioavailability of trace elements in soil and soil-like materials and to stimulate the use of bioavailability in assessments. The methods themselves are not subject of this document.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22190:2020

Markundersökningar - Användning av extrakt för bedömning av biotillgängligheten av spårämnen i marken (ISO 22190:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Use of extracts for the assessment of bioavailability of trace elements in soils (ISO 22190:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80021019

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-03

Antal sidor: 24