Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18187:2018

Markundersökningar - Kontakttest för fasta prover med hjälp av dehydrogenasaktiviteten hos Arthrobacter globiformis (för bedömning av effekten av icke-flyktiga föroreningar i naturliga fasta prover såsom jord och vissa avfall) (ISO 18187:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18187:2018

Markundersökningar - Kontakttest för fasta prover med hjälp av dehydrogenasaktiviteten hos Arthrobacter globiformis (för bedömning av effekten av icke-flyktiga föroreningar i naturliga fasta prover såsom jord och vissa avfall) (ISO 18187:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 18187:2016 specifies a rapid method for assessing solid samples in an aerobic suspension, by determining the inhibition of dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis using the redox dye resazurin.
It is applicable for assessing the effect of water-soluble and solid matter bounded non-volatile contaminants of natural samples, such as soils and waste materials. The test yields a result within 6 h and can therefore be used for screening potentially contaminated material.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18187:2018

Markundersökningar - Kontakttest för fasta prover med hjälp av dehydrogenasaktiviteten hos Arthrobacter globiformis (för bedömning av effekten av icke-flyktiga föroreningar i naturliga fasta prover såsom jord och vissa avfall) (ISO 18187:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis (ISO 18187:2016)

Artikelnummer: STD-80001582

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-28

Antal sidor: 44