Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17601:2018

Markundersökningar -Uppskattning av utvalda mikrobiella gensekvensers abundans (förekomst) genom kvantitativ PCR av DNA som extraherats direkt från jord (ISO 17601:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17601:2018

Markundersökningar -Uppskattning av utvalda mikrobiella gensekvensers abundans (förekomst) genom kvantitativ PCR av DNA som extraherats direkt från jord (ISO 17601:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 17601:2016 specifies the crucial steps of a quantitative real-time polymerase chain reaction (qPCR) method to measure the abundance of selected microbial gene sequences from soil DNA extract which provides an estimation of selected microbial groups.
It is noteworthy that the number of genes is not necessarily directly linked to the number of organisms that are measured. For example, the number of ribosomal operon is ranging from one copy to 20 copies in different bacterial phyla. Therefore, the number of 16S rRNA sequences quantified from soil DNA extracts does not give an exact estimate of the number of soil bacteria. Furthermore, the number of sequences is not necessarily linked to living microorganisms and can comprise sequences amplified from dead microorganisms.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17601:2018

Markundersökningar -Uppskattning av utvalda mikrobiella gensekvensers abundans (förekomst) genom kvantitativ PCR av DNA som extraherats direkt från jord (ISO 17601:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Estimation of abundance of selected microbial gene sequences by quantitative PCR from DNA directly extracted from soil (ISO 17601:2016)

Artikelnummer: STD-80001580

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-28

Antal sidor: 48