Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14239:2020

Markundersökningar - Inkubationssystem för bestämning av mineraliseringen av organiska kemikalier i jord under aeroba förhållanden (ISO 14239:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14239:2020

Markundersökningar - Inkubationssystem för bestämning av mineraliseringen av organiska kemikalier i jord under aeroba förhållanden (ISO 14239:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 14239:2017 specifies six suitable incubation systems for measuring the rates and extent of mineralization of organic compounds in soil by measurement of carbon dioxide (CO2) evolution. All incubation systems are applicable to soluble or insoluble compounds but choice of system depends on the overall purposes of the study.
ISO 14239:2017 does not apply to the use of such systems for material balance studies, which are often test-substance specific.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14239:2020

Markundersökningar - Inkubationssystem för bestämning av mineraliseringen av organiska kemikalier i jord under aeroba förhållanden (ISO 14239:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions (ISO 14239:2017)

Artikelnummer: STD-80021795

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-04

Antal sidor: 32