Standard Svensk standard · SS-ISO/TR 3352

Akustik - Bedömning av bullers inverkan på taluppfattbarhet

Status: Gällande

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Assessment of noise with respect to its effect on the intelligibility of speech

Artikelnummer: STD-3920

Utgåva: 1

Fastställd: 1985-02-15

Antal sidor: 4