Standard Svensk standard · SS-ISO 389-2

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 2: Tröskelekvivalenta referensljudtrycksnivåer för rena toner och instickshörtelefoner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 389-2

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 2: Tröskelekvivalenta referensljudtrycksnivåer för rena toner och instickshörtelefoner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 389-2

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 2: Tröskelekvivalenta referensljudtrycksnivåer för rena toner och instickshörtelefoner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Reference zero for the calibration ofaudiometric equipment - Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tonesand insert earphones

Artikelnummer: STD-16620

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-05-05

Antal sidor: 13