Standard Svensk standard · SS-ISO 389-3

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 3: Tröskelekvivalenta referenskraftsnivåer för rena toner och benledningstelefoner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 389-3

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 3: Tröskelekvivalenta referenskraftsnivåer för rena toner och benledningstelefoner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 389-3

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 3: Tröskelekvivalenta referenskraftsnivåer för rena toner och benledningstelefoner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Reference zero for the calibration ofaudiometric equipment - Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bonevibrators

Artikelnummer: STD-16621

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-05-05

Antal sidor: 21